เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ รับสมัครพนักงานจ้าง 43 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ/วุฒิ ม.3 รับ 24 ก.ย.- 2 ต.ค.

0
416

เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง รวม 43 อัตรา ระดับการศึกษาไม่จำกัดวุฒิ และวุฒิ ม.3 หรือ ม.ศ.3 ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงาน เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ตามประกาศรับสมัครงานราชการ ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน – 2 ตุลาคม 2562

สมัครงาน เทศบาล

ตำแหน่งงานว่าง

  1. นักการ จำนวน 4 อัตรา
  2. ภารโรง จำนวน 4 อัตรา
  3. คนงาน จำนวน 14 อัตรา
  4. คนงานประจำรถขยะ จำนวน 19 อัตรา

การรับสมัครงาน เทศบาล

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน – 2 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงาน เทศบาล