เทศบาลเมืองคอหงส์ จ.สงขลา รับสมัครพนักงาน 7 อัตรา

0
8898
เทศบาลเมืองคอหงส์

สมัครงาน เทศบาลเมืองคอหงส์

เทศบาลเมืองคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 7 อัตรา โดยผู้ที่สนใจ สมัครงาน เทศบาลเมืองคอหงส์ ตามประกาศรับสมัครงานเทศบาลในครั้งนี้ สามารถสมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 18 – 26 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

เทศบาลเมืองคอหงส์สมัครงาน เทศบาล

ตำแหน่งงานที่เปิดสอบ

  1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน 1 อัตรา

  2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำนวน 2 อัตรา

  3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล จำนวน 1 อัตรา

  4. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

  5. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา

  6. พนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา

 

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ เทศบาลเมืองคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครงาน เทศบาล

ผู้สนใจสมัครสอบคัดเลือก ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ ตั้งแต่วันที่ 18 – 26 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร

เทศบาลเมืองคอหงส์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์

 

คลิกเพื่ออ่าน>>>>สมัครงาน เทศบาล