เนเธอร์แลนด์ มอบทุนเรียนต่อต่างประเทศ ปริญญาโท ด้านสังคมศาสตร์

0
2121
ทุนเรียนต่อประเทศเนเธอร์แลนด์

ทุนเรียนต่อต่างประเทศ

สำหรับสมาชิกที่มีความุ่งมั่น ตั้งใจที่จะศึกษาต่อต่างประเทศ วันนี้แอดมินมีทุนการศึกษา จากประเทศเนเธอร์แลนด์มาฝากกัน โดยทุนนี้ จะเป็นทุนการศึกษาปริญญาโท สังคมศาสตร์ ไม่จำกัดสัญชาติ ทั่วโลก มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา และขอรับทุนการศึกษา Excellence Scholarships ประจำปี 2016 ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้

ทุนเรียนต่อประเทศเนเธอร์แลนด์ทุนเรียนต่อต่างประเทศ

ทุนการศึกษาปริญญาโท

 1. Advanced Studies in Air & Space Law,
 2. Advanced Studies in European & International Business Law,
 3. Advanced Studies in International Tas Law,
 4. Advanced Studies in International Civil & Commercial Law,
 5. Advanced Studies in Law & Digital Technologies,
 6. Advanced Studies in Law & Digital Technologies,
 7. Advanced Studies in European & International Human Rights Law,
 8. Advanced Studies in International Children’s Rights,
 9. International Relations & Diplomacy
 10. Advanced Studies in International Children’s Rights.

 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุนการศึกษา

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับดี ผ่านเกณฑ์การทดสอบ IELTS (ผลคะแนนขั้นต่ำขึ้นอยู่แต่ละหลักสูตร)

 

จำนวนทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา จะมอบให้ทั้งหมด 3 ทุน ครอบคลุมค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน ตลอดหลักสูตร

 

การสมัครรับทุนการศึกษา

ผู้ที่สนใจ สมัครขอรับทุนการศึกษา ต้องสมัครเข้าศึกษาโดยวิธีออนไลน์ของทางมหาวิทยาลัย โดยต้องสมัครเข้าศึกษา และสมัครทุนการศึกษาไปพร้อมกัน ที่นี่ โดยระยะเวลาการสมัคร จะหมดเขตรับสมัครในวันที่ 1 ตุลาคม 2015 สำหรับผู้สมัครที่สนใจเข้าศึกษาในเดือนกุมภาพันธ์ 2016 และหมดเขตรับสมัครในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2016 สำหรับผู้สมัครที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในเดือนกันยายน 2016

 

ดูรายละเอียดและสมัครทุน