เปิดรับสมัครงานสาธารณสุข วุฒิม.3/ม.6/ปวช./ปว./ป.ตรี โรงพยาบาลศรีธัญญา 11 ตำแหน่ง 20 อัตรา รับถึง 13 มี.ค.

0
2225

โรงพยาบาลศรีธัญญา กระทรวงสาธารณสุข กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงานโรงพยาบาลศรีธัญญา จำนวน 11 ตำแหน่ง รวม 20 อัตรา วุฒิม.3/ม.6/ปวช./ปวส. และปริญญาตรี โดยผู้สนใจสมัครงานสาธารณสุข โรงพยาบาลศรีธัญญา สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2563

สมัครงานสาธารณสุข

ตำแหน่งงานสาธารณสุข

 1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
 2. นักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
 3. นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา
 4. นักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา
 5. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 6. พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 2 อัตรา
 7. พนักงานบัตรรายงานโรค จำนวน 1 อัตรา
 8. พนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา
 9. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 7 อัตรา
 10. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
 11. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา

วิธีสมัครงานสาธารณสุข

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานสาธารณสุข โรงพยาบาลศรีธัญญา ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 โรงพยาบาลศรีธัญญา ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานสาธารณสุข