เปิดสอบข้าราชการ กรมควบคุมโรค วุฒิปวส./ปริญญาตรี 18 อัตรา

0
771

กรมควบคุมโรค จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกและบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 5 ตำแหน่ง รวม 18 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจสอบเข้ารับราชการ กรมควบคุมโรค ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2563

สอบเข้ารับราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา
  2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอัตรา จำนวน 6 อัตรา
  3. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
  4. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

วิธีการสมัครสอบเข้ารับราชการ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสอบเข้ารับราชการ กรมควบคุมโรค ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมควบคุมโรค ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สอบเข้ารับราชการ

อัพเดทข่าวการรับสมัครงานทั้งภาครัฐ และเอกชนอย่างต่อเนื่อง >>> https://www.facebook.com/job4thaidotcom/