เปิดสอบข้าราชการ กรมทรัพยากรน้ำ วุฒิปวส./ป.ตรี รวม 20 อัตรา รับถึง 6 มี.ค.

0
670

กรมทรัพยากรน้ำ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 11 ตำแหน่ง รวม 20 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. และปริญญาตรี โดยผู้สนใจสอบราชการ กรมทรัพยากรน้ำ ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2563

สอบข้าราชการ กรมทรัพยากรน้ำ

ตำแหน่งงานว่าง

 1. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
 2. วิศวกรปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
 3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
 4. นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 5. นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 6. นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 7. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
 8. เจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
 9. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
 10. นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
 11. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา

วิธีสมัครสอบข้าราชการ กรมทรัพยากรน้ำ

ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสอบข้าราชการ กรมทรัพยากรน้ำ สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมทรัพยากรน้ำ ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สอบข้าราชการ กรมทรัพยากรน้ำ