เปิดสอบข้าราชการ กรมศิลปากร วุฒิปวส. 6 ตำแหน่ง 11 ก.พ.-5 มี.ค.

0
369

กรมศิลปากร มีความประสงค์จะรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือก และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ จำนวน 6 ตำแหน่ง วุฒิการศึกษาระดับปวส.และปริญญาตรี โดยผู้สนใจสมัครสอบข้าราชการ กรมศิลป์ ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2563

สอบข้าราชการ กรมศิลป์

ตำแหน่งงานราชการ

  1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
  2. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
  3. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  4. เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน
  5. เจ้าพนักงานจดหมายเหตุปฏิบัติงาน
  6. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

วิธีสมัครสอบข้าราชการ กรมศิลป์

ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบข้าราชการ กรมศิลป์ สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมศิลปากรระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สอบข้าราชการ กรมศิลป์