เปิดสอบข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 25 อัตรา 16 ธ.ค.62 – 8 ม.ค.63

0
1671

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกและบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ รวม 25 อัตรา โดยผู้ที่สนใจสมัครสอบข้าราชการสาธารณสุข ให้สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 – 8 มกราคม 2562

สอบข้าราชการสาธารณสุข

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
  2. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  3. นักวิทยาศาสตร์การแแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  4. นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  5. เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
  6. เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
  7. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
  8. นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านโยธา) จำนวน 5 อัตรา
  9. นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านไฟฟ้า) จำนวน 4 อัตรา

วิธีสมัครสอบข้าราชการสาธารณสุข

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบข้าราชการสาธารณสุข สมัครทางอินเตอร์ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 – 8 มกราคม 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สอบข้าราชการสาธารณสุข