กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบบรรจุข้าราชการ วุฒิปวท./ปวส./ปริญญาตรี

0
237

งานราชการที่เปิดสอบวันนี้ กรมวิชาการเกษตร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน วุฒิการศึกษาระดับ ปวท./ปวส./อนุปริญญา จำนวน 4 ตำแหน่ง และนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านกีฏวิทยา) วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 ตำแหน่ง

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานราชการ กรมวิชาการเกษตร ให้สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5-26 สิงหาคม 2562

เปิดสอบงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน จำนวน 4 ตำแหน่ง
  2. นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านกีฏวิทยา) จำนวน 1 ตำแหน่ง

การรับสมัครงานราชการ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5-26 สิงหาคม 2562 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทั้งนี้ผู้สนใจสมัครสอบงานราชการ จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครอย่างเคร่งครัด และมีสิทธิ์สมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

เอกสารต้นฉบับ>>>เปิดสอบงานราชการ