สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดสอบตำแหน่งพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรี

0
145

ประกาศรับสมัครงานราชการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป วุฒิปริญญาตรี ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนักทรัพยากรบุคคล โดยผู้ที่สนใจตำแหน่งพนักงานราชการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2564

งานราชการที่เปิดสอบ

ตำแหน่งพนักงานราชการ

  1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  จำนวน 2 อัตรา
  2. นักทรัพยากรบุคคล  จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครตำแหน่งพนักงานราชการ

สำหรับผู้ที่สนใจตำแหน่งพนักงานราชการ และต้องการสมัครสอบในตำแหน่งนี้ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จัดให้มีการสมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 2 ่มีนาคม 2564 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>ตำแหน่งพนักงานราชการ