เปิดสอบบุคคลเข้ารับราชการ กรมสรรพสามิต วุฒิปวส. 30 อัตรา ป.ตรี 6 อัตรา 6-27 ธ.ค.

0
2047

กรมสรรพสามิต ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก บรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน รวม 36 อัตรา วุฒิปริญญาตรี และปวส. ในส่วนของผู้ที่สนใจการเปิดสอบข้าราชการ กรมสรรพสามิต ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6-27 ธันวาคม 2562

เปิดสอบข้าราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
  2. เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน จำนวน 30 อัตรา

วิธีสมัครสอบข้าราชการ

ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบข้าราชการ กรมสรรพสามิต สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6-27 ธันวาคม 2562 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมสรรพสามิต ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>เปิดสอบข้าราชการ