เปิดสอบพนักงานราชการ กรมการศาสนา รับ นักวิชาการศาสนา วุฒิป.ตรี ทุกสาขา 47 อัตรา 15-25 ต.ค.

0
327

งานราชการที่เปิดสอบ กรมการศาสนา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการศาสนา วุฒิปริญญาตรี จำนวน 47 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจงานราชการที่เปิดสอบ ตามประกาศรับสมัครงานราชการ กรมศาสนา ให้สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15-25 ตุลาคม 2562

งานราชการที่เปิดสอบ

ตำแหน่งงานว่าง

  • นักวิชาการศาสนา จำนวน 47 อัตรา

วิธีการรับสมัครงานราชการที่เปิดสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบงานราชการ กรมการศาสนา ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 2 อาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 15-25 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>งานราชการที่เปิดสอบ