กกรมการท่องเที่ยว รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรี คลิกดูตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

0
492

กรมการท่องเที่ยว มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรี ตำแหน่ง นักพัฒนาการท่องเที่ยวและนิติกร รวม 12 อัตรา ในส่วนของผู่สนใจงานราชการที่เปิดสอบ กรมการท่องเที่ยว ให้สมัครงานออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 16-24 พฤศจิกายน 2563

งานราชการที่เปิดสอบ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักพัฒนาการท่องเที่ยว  จำนวน 9 อัตรา
  2. นิติกร  จำนวน 3 อัตรา

วิธีการสมัครงานราชการที่เปิดสอบ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานราชการที่เปิดสอบ กรมการท่องเที่ยว ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 16-24 พฤศจิกายน 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมการท่องเที่ยว ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>งานราชการที่เปิดสอบ