[งานราชการที่เปิดสอบ] กรมทางหลวง เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างวันนี้

0
3025

ประกาศรับสมัครงานราชการวันนี้ โดย กรมทางหลวง จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมทางหลวง จำนวน 146 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจงานราชการที่เปิดสอบ กรมทางหลวง ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 12 – 30 กันยายน 2565

งานราชการที่เปิดสอบ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน 2 อัตรา
  2. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน 3 อัตรา
  3. วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้ากำลัง) จำนวน 1 อัตรา
  4. นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
  5. นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ต้านเคมี) จำนวน 1 อัตรา
  6. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 100 อัตรา
  7. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
  8. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 30 อัตรา

วิธีสมัครงานราชการ กรมทางหลวงชนบท

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครงานราชการที่เปิดสอบ กรมทางหลวง ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สํานักงานทางหลวงที่ 13 ถนนวิภาวดีรังสิต แขสสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 12 – 30 กันยายน 2565 ในวันเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>งานราชการที่เปิดสอบ