[เปิดสอบ] กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ เช็คตำแหน่งด่วน!!!

0
1395

งานราชการที่เปิดสอบวันนี้ โดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ในสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รวม 6 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจการเปิดสอบงานราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม – 11 กันยายน 2565

เปิดสอบงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  2. เจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
  3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
  4. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงานราชการ

สำหรับผู้ที่สนใจการเปิดสอบงานราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม – 11 กันยายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>เปิดสอบงานราชการ