[เปิดสอบ] อบจ.ภูเก็ต รับสมัครพนักงานจ้าง และครูผู้ช่วย 34 อัตรา

0
2605

งานจังหวัดภูเก็ต

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2559 (ปฏิบัติงานโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 34 อัตรา

สำหรับสมาชิกที่สนใจ และกำลังหางานจังหวัดภูเก็ต ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 20 – 30 มิถุนายน 2559

สมัครงาน อบจ.ภูเก็ต

 

งานจังหวัดภูเก็ต

ตำแหน่งงานว่าง

1.ตำแหน่ง ครูช่วยสอน

 1. สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 4 อัตรา
 2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 3 อัตรา
 3. สาขาวิชาคณิตศาสตร์  จำนวน 4 อัตรา
 4. สาขาวิชาสังคมศึกษา  จำนวน 5 อัตรา
 5. สาขาวิชาประถมศึกษา  จำนวน 3 อัตรา
 6. สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา
 7. สาขาวิชาดนตรี  จำนวน 2 อัตรา
 8. สาขาวิชาศิลปะ  จำนวน 1 อัตรา
 9. สาขาวิชาคหกรรม  จำนวน 1 อัตรา

 

2. ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน

 1. ปฏิบัติงานธุรการ  จำนวน 2 อัตรา
 2. ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี  จำนวน 4 อัตรา
 3. ปฏิบัติงานพัสดุ  จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงานจังหวัดภูเก็ต

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2559 โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงานจังหวัดภูเก็ต

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครงาน ขอรับและยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 20 – 30 มิถุนายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

 

เอกสารต้นฉบับ งานจังหวัดภูเก็ต