เริ่มกันแล้ว!!! การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดสอบงานรัฐวิสาหกิจ 208 อัตรา

0
4583

สมัครงาน การรถไฟ

การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์ที่จะดำเนินการรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อทำการสอบแข่งขัน และบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดการรถไฟแห่งประเทซไทย จำนวน 208 อัตรา โดยมีรายละเอียดตำแหน่งงานตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

สำหรับสมาชิก ที่สนใจสมัครงาน การรถไฟ ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจในครั้งนี้ ให้สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 – 31 สิงหาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครงานการรถไฟแห่งประเทศไทย

 สมัครงาน การรถไฟ

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

สังกัดฝ่ายการเดินรถ

 1. พนักงานการเดินรถ 6 (นายสถานี)  จำนวน 10 อัตรา
 2. พนักงานการเดินรถ 6 จำนวน 1 อัตรา
 3. พนักงานการบัญชี 4 (เสมียนส่วนกลาง) จำนวน 3 อัตรา
 4. พนักงานการเดินรถ 4 (เสมียนส่วนกลาง) จำนวน 11 อัตรา
 5. พนักงานบริหารงานทั่วไป 4 (เสมียนส่วนกลาง) จำนวน 4 อัตรา
 6. พนักงานการเดินรถ 4 (เสมียนสถานี) จำนวน 85 อัตรา
 7. พนักงานขบวนรถ 4 (พนักงานห้ามล้อ) จำนวน 62 อัตรา

 

สังกัดฝ่ายการช่างกล

 1. วิศวกร 6 จำนวน 5 อัตรา
 2. พนักงานการบัญชี 6 จำนวน 2 อัตรา

 

สังกัดฝ่ายการช่างโยธา

 1. วิศวกร 6 จำนวน 2 อัตรา

 

สังกัดฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

 1. วิศวกร 6 จำนวน 4 อัตรา
 2. พนักงานการบัญชี 4 จำนวน 1 อัตรา

 

สังกัดฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง

 1. วิศวกร 6 จำนวน 5 อัตรา
 2. พนักงานการบัญชี 6 จำนวน 1 อัตรา

 

สังกัดฝ่ายการเงินและบัญชี

 1. พนักงานการบัญชี 6 จำนวน 7 อัตรา

 

สังกัดฝ่ายบริหารทรัพย์สิน

 1. พนักงานการตลาดและทรัพย์สิน 7 จำนวน 1 อัตรา
 2. พนักงานการตลาดและทรัพย์สิน 6 จำนวน 1 อัตรา

 

สังกัดสำนักงานขนส่งคอนเทนเนอร์

 1. พนักงานการตลาดและทรัพย์สิน 4  จำนวน 1 อัตรา

 

สังกัดสำนักงานโยบาย แผน วิจัยและพัฒนา

 1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 จำนวน 1 อัตรา

 

สังกัดศูนย์ประชาสัมพันธ์และบริการท่องเที่ยว

 1. นักงานเทคนิค 6 จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์ที่จะดำเนินการรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อทำการสอบแข่งขัน และบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงาน การรถไฟ

การรถไฟแห่งประเทศไทย จะดำเนินการรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือ http://railway.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 21 – 31 สิงหาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

การรถไฟแห่งประเทศไทย จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 15 กันยายน 2558 ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือ http://railway.thaijobjob.com

 

คลิกเพื่ออ่าน>>>>สมัครงาน การรถไฟ