แชร์ด่วน!!! กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย 11 วิชาเอก 300 อัตรา

0
1310
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

สมัครสอบครูผู้ช่วย กรุงเทพมหานคร

ประกาศรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2558 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

สำหรับสมาชิกที่จบการศึกษาทางด้านการเรียน การสอน ตามเกณฑ์ที่กรุงเทพมหานครกำหนดเงื่อนไขไว้ หากสนใจสมัครสอบครูผู้ช่วย กรุงเทพมหานคร ให้สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 – 25 พฤษภาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสมัครสอบครูผู้ช่วย กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  • ครูผู้ช่วย จำนวน 300 อัตรา

 

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผุ้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,150 บาท ผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี ให้ได้รับอัตราเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,800 บาท และผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,800 บาท

 

วิธีการสมัครสอบครูผู้ช่วย

กรุงเทพมหานคร จะเปิดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยสมัครสอบครูผู้ช่วย ได้ที่เว็บไซต์ www.teacherbkk.com หัวข้อประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2558

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>>สมัครสอบครูผู้ช่วย