แบงค์กสิกรไทย เปิดรับสมัครงานธนาคาร และรับนักศึกษาฝึกงาน

0
4453

โอกาสที่จะร่วมทำงานเป็นทีมกับผู้มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญด้านต่างๆ เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกันในการทำให้ทุกความเป็นไปได้ในการให้บริการทางการเงินในโลกดิจิทัลเป็นจริง และเพื่อให้กสิกรไทยเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในทุกช่วงชีวิตของลูกค้า

ในส่วนของผู้สนใจสมัครงาน แบงค์กสิกรไทย ตามประกาศรับสมัครงานธนาคาร หากสนใจตำแหน่งงานธนาคารที่เปิดรับ ตำแหน่งใด ให้คลิกลิงก์เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และสามารถสมัครงานออนไลน์ได้ทันที

สมัครงาน แบงค์กสิกรไทย

ตำแหน่งงานธนาคารที่เปิดรับ

  1. Provident Fund Registrar
  2. Machine Learning Engineer
  3. Data Scientist
  4. Relationship Manager – SMEs (ตากสิน-ท่าพระ, ดาวคนอง, สีลม, รัชดาภิเษก)
  5. Provident Fund Marketing Executive
  6. IT System Engineer
  7. K SME Internship and Co-Operative Education รับสมัครนิสิต นักศึกษาฝึกงาน