แชร์ด่วน!!! แบงค์ชาติ รับสมัครงานธนาคารหลายตำแหน่ง และเปิดรับใบสมัครเพื่อรอเรียกทุกระดับ

0
1621

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือที่คนทั่วไปเรียกขานว่า “แบงก์ชาติ” เป็นองค์กรหลักของประเทศ มีหน้าที่สำคัญในการรักษา เสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินของประเทศให้มั่นคงเอื้ออำนวยให้เศรษฐกิจเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

ธปท. มุ่งที่จะเป็นทางเลือกแรกของนิสิตนักศึกษา และผู้มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถให้มาร่วมงาน เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยเปิดโอกาสให้คนเก่ง คนดี และเป็นผู้ที่มีอุดมการณ์และจรรยาบรรณสอดคล้องกับค่านิยมร่วมของ ธปท. เข้าร่วมงานในหลายสายงาน

นอกเหนือจากตำแหน่งงานธนาคารที่เปิดรับ ธนาคารแห่งประเทศไทย ยังเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานเพื่อให้ธนาคารพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่จะเปิดรับอีกด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงาน แบงค์ชาติ ตามประกาศรับสมัครงานธนาคารแห่งประเทศไทย ให้คลิกลิงก์แนบท้ายประกาศ เพื่อตรวจสอบทุกตำแหน่งงานว่ามีตำแหน่งใดเหมาะสมกับคุณสมบัติที่มี และสมัครงานออนไลน์ได้ทันที หรือจะกรอกใบสมัครทิ้งไว้เพื่อรอการพิจารณาจากทางธนาคารก็ได้เช่นเดียวกัน

สมัครงาน แบงค์ชาติ

ตำแหน่งงานธนาคาร

ตำแหน่งที่เปิดรับ – พนักงาน

 1. เจ้าหน้าที่สืบสวน ฝ่ายรักษาความปลอดภัย รอบ2 ปี 2562 (ปิดรับสมัคร วันที่ 22 กันยายน 2562)
 2. ผู้วิเคราะห์ / ผู้วิเคราะห์อาวุโส ทีมจัดการความรู้ ส่วนบริหารการเรียนรู้ สถาบันพัฒนาบุคลากร (ปิดรับสมัคร วันที่ 16 ตุลาคม 2562)
 3. นักฝึกอบรม / นักฝึกอบรมอาวุโส ทีมฝึกอบรมและพัฒนา 1-2 ส่วนบริหารการเรียนรู้ สถาบันพัฒนาบุคลากร (ปิดรับสมัคร วันที่ 16 ตุลาคม 2562)

ตำแหน่งที่เปิดรับ – พนักงานสัญญาจ้าง

 • เลขานุการ / เลขานุการอาวุโส (ปิดรับสมัคร วันที่ 30 กันยายน 2562)

ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจสมัคร (Active Pool)

*** คำอธิบาย : ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ตลอดทั้งปี โดย ธปท. จะพิจารณาใบสมัครเมื่อมีตำแหน่งว่างที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ใบสมัครของท่านมีอายุ 1 ปี

 • ตำแหน่งงาน ด้านบัญชี
 • ตำแหน่งงาน ด้านอื่นๆ
 • ตำแหน่งงาน ด้านเศรษฐศาสตร์
 • ตำแหน่งงาน ด้านการเงิน
 • กลุ่มงานระดับผู้บริหาร (Mid-career)
 • โครงการรับสมัครพนักงานระดับปริญญาเอก
 • ตำแหน่งงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ตำแหน่งงาน ด้านกฎหมาย

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงาน แบงค์ชาติ