แบงค์ชาติ รับสมัครงานธนาคาร ตำแหน่งงาน IT วุฒิปริญญาตรี 4 ตำแหน่ง สตาร์ท 28,500 บาท รับถึง 14 ก.พ.

0
7339

ธนาคารแห่งประเทศไทย (แบงค์ชาติ) กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก และบรรจุเข้าเป็นพนักงานธนาคารในตำแหน่งเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ตำแหน่ง เงินเดือนครั้งแรกเริ่มต้น 28,500 บาท ในส่วนของผู้สนใจตำแหน่งงานว่างแบงค์ชาติ ให้สมัครผ่านระบบเว็บไซต์ของธนาคาร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

ร่วมงานกับแบงค์ชาติ

ตำแหน่งงานว่างแบงค์ชาติ

  1. ทีมจัดการระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
  2. สำนักจัดการความหมั่นคงปลอดภัย
  3. ทีมระบบพัฒนางานธุรกิจ
  4. ทีมสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิธีสมัครตำแหน่งงานว่างแบงค์ชาติ

ให้ผู้ที่สนใจตำแหน่งงานว่างแบงค์ชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย สมัครผ่านระบบเว็บไซต์ของธนาคาร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>ตำแหน่งงานว่างแบงค์ชาติ