โรงพยาบาลกบินทร์บุรี รับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง

0
3464

ประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาล

จังหวัดปราจีนบุรี (โรงพยาบาลกบินทร์บุรี) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา โดยผู้ที่สนใจประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาลดังกล่าวนี้ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้จากเอกสารต้นฉบับ แนบท้ายประกาศ และสมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน – 8 กรกฏาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

lสมัครงาน โรงพยาบาล กบินทร์บุรี

 

ประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาล

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นิติกร  จำนวน 1 อัตรา
  2. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
  3. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
  4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
  5. พนักงานช่วยเหลือคนไข้  จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงานโรงพยาบาล

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ จังหวัดปราจีนบุรี (โรงพยาบาลกบินทร์บุรี) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 5 ตำแหน่ง โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงานโรงพยาบาล

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครงาน ขอและยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มอำนวยการ อคารแพทย์แผนไทย ชั้น 2 โรงพยาบาลกบินทร์บุรี ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาราชกา

 

เอกสารต้นฉบับ สมัครงานโรงพยาบาล