โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครงานสาธารณสุข 172 อัตรา

0
5514

สมัครงานโรงพยาบาลขอนแก่น

โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 22 ตำแหน่ง รวม 172 อัตรา โดยผู้ที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบได้จากลิงก์แนบท้ายประกาศ

สมาชิกที่ต้องการสมัครงานโรงพยาบาลขอนแก่น ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 14 – 18 กันยายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

สมัครงาน โรงพยาบาลขอนแก่น

สมัครงานโรงพยาบาลขอนแก่น

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. นักเทคนิคการแพทย์  จำนวน 3 อัตรา

 2. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  จำนวน 2 อัตรา

 3. พนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 2 อัตรา

 4. นักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา

 5. โภชนากร จำนวน 3 อัตรา

 6. พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 25 อัตรา

 7. นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 4 อัตรา

 8. นักวิชาการสถิติ จำนวน 1 อัตรา

 9. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา

 10. เจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 4 อัตรา

 11. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 2 อัตรา

 12. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 5 อัตรา

 13. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

 14. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

 15. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

 16. นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

 17. เจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 อัตรา

 18. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 5 อัตรา

 19. พนักงานซักฟอก จำนวน 23 อัตรา

 20. พนักงานบริการเอกสารทั่วไป จำนวน 71 อัตรา

 21. พนักงานบริการ (ขับรถยนต์) จำนวน 9 อัตรา

 22. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

 

การรับสมัครงานโรงพยาบาล

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 14 – 18 กันยายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

 

ดูรายละเอียดหรือสมัครงาน