โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวส.- ป.ตรี 7 ตำแหน่ง

0
4240

สมัครงานโรงพยาบาลขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ สังกัดโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำนวน 7 อัตรา ผู้สนใจ สมัครงาน โรงพยาบาลขอนแก่น ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

สมัครงาน โรงพยาบาลขอนแก่น

 

สมัครงานโรงพยาบาลขอนแก่น

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักวิชาการพัสดุ  จำนวน 1 อัตรา
  2. นายช่างเทคนิค  จำนวน 1 อัตรา
  3. เจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน 1 อัตรา
  4. นักวิชาการเงินและบัญชี  จำนวน 1 อัตรา
  5. นักรังสีการแพทย์  จำนวน 1 อัตรา
  6. นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก  จำนวน 1 อัตรา
  7. นักจิตวิทยาคลินิก  จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงานโรงพยาบาลขอนแก่น

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ สังกัดโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงานโรงพยาบาลขอนแก่น

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครงาน ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 1-7 กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

 

เอกสารต้นฉบับ สมัครงานโรงพยาบาล