โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 15-21 ต.ค.

0
617

ประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาลของจังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 5 ตำแหน่ง รวม 7 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลขอนแก่น สำหรับผู้สนใจสมัครงาน รพ.ขอนแก่น ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 15-21 ตุลาคม 2562

สมัครงาน รพ.ขอนแก่น

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา
  2. นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก จำนวน 1 อัตรา
  3. นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย จำนวน 1 อัตรา
  4. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
  5. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 2 อัตรา

การรับสมัครงาน รพ.ขอนแก่น

ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงาน รพ.ขอนแก่น ขอรับและยื่นใบสมัครงานพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 15-21 ตุลา่คม 2562 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงาน รพ.ขอนแก่น