โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหาร วุฒิปริญญาตรี

0
7677

สมัครงานโรงพยาบาล

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อคัดเลือกเข้าทำงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 สาขาวิชาโรคข้อและรูมาติสซั่ม ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาล จะได้รับอัตราเงินเดือน เริ่มต้น ระดับ 3 ขั้น 15,060 บาท

สมาชิกท่านใด สนใจสมัครงานโรงพยาบาล ให้ติดต่อสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

สมัครงาน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 

สมัครงานโรงพยาบาล

ตำแหน่งงานโรงพยาบาลที่เปิดสอบ

  1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานด้านธุรการ งานสารบรรณ งานบุคคล งานพัสดุสำนักงาน งานบันทึกข้อมูลสถิติ งานร่างโต้ตอบหนังสือ จัดเตรียมการประชุม ติดต่อประสานงานทั่วไป และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงานโรงพยาบาล

  1. วุฒิปริญญาตรี ทางด้านสังคมศาสตร์ ด้านเลขานุการทางการแพทย์ หรือสาขาคอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์ด้านวิชาชีพผู้ช่วยพยาบาล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  2. ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน)
  3. อายุระหว่าง 23 – 40 ปี

 

การสมัครงานโรงพยาบาล

ผู้สมัครจะต้องมาติดต่อยื่นใบสมัครและกรอกใบสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้นล่าง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ 0 2256 4408