สมัครงานราชการ โรงพยาบาลชลบุรี 8 ตำแหน่ง รวม 78 อัตรา

0
20852

สมัครงาน โรงพยาบาลชลบุรี

โรงพยาบาลชลบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 8 ตำแหน่ง รวม 78 อัตรา ซึ่งทุกตำแหน่งจะต้องปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลชลบุรี

สำหรับสมาชิกที่สนใจ สมัครงาน โรงพยาบาลชลบุรี ตามประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาลดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 – 20 ธันวาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

สมัครงาน โรงพยาบาลชลบุรี

 

สมัครงาน โรงพยาบาล

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา
  2. นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
  3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีจำนวน 1 อัตรา
  4. ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 11 อัตรา
  5. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 51 อัตรา
  6. พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 3 อัตรา
  7. พนักงานประจำตึก จำนวน 3 อัตรา
  8. พนักงานเปล จำนวน 7 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ รงพยาบาลชลบุรีมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงานโรงพยาบาลชลบุรี

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครงาน ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ตึกอำนวยการชั้น 2 โรงพยาบาลชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 – 20 ธันวาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

ดูรายละเอียดหรือสมัครงาน