โรงพยาบาลตากสิน รับสมัครพนักงานประกันสังคม วุฒิปวช./ปวส./ป.ตรี 20 อัตรา

0
1210

โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร กำลังรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานประกันสังคม จำนวน 20 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่หน่วยงานต่างๆ ของโรงพยาบาลตากสิน ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงานโรงพยาบาลตากสิน ตามประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาล ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

สมัครงานโรงพยาบาล

ตำแหน่งงานโรงพยาบาลที่เปิดรับ

  1. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
  2. นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
  3. เจ้าพนักงานธุรการ / พนักงานธุรการ จำนวน 5 อัตรา
  4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
  5. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
  6. พนักงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
  7. คนสวน (ชาย) จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครงานโรงพยาบาล

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบงานโรงพยาบาล ให้ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐษนด้วยตนเองที่กลุ่มงานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลตากสิน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานโรงพยาบาล