โรงพยาบาลตากสิน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ม.3-ม.6 รวม 23 อัตรา รับถึง 31 ม.ค.

0
1757

ประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาล สำนักการแพทย์ โรงพยาบาลตากสิน จะดำเนินการรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิม.ต้น-ม.ปลาย จำนวน 23 อัตรา โดยผู้สนใจงานลูกจ้างโรงพยาบาลตากสิน ให้สมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563

ลูกจ้างโรงพยาบาล

ตำแหน่งงานว่าง

  1. พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา
  2. พนักงานรับโทรศัพท์ จำนวน 1 อัตรา
  3. ผู้ช่วยช่าง (ช่างสี) จำนวน 1 อัตรา
  4. ผู้ช่วยช่าง (ช่างไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา
  5. ผู้ช่วยช่าง (ช่างเครื่องปรับอากาศ) จำนวน 1 อัตรา
  6. นายท้ายเรือ จำนวน 1 อัตรา
  7. พนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา
  8. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 12 อัตรา
  9. พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครลูกจ้างโรงพยาบาล

ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครลูกจ้างโรงพยาบาลตากสิน ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลตากสิน ตั้งแต่วันที่ 13-31 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร

เอกสารต้นฉบับ>>>ลูกจ้างโรงพยาบาล