โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ รับสมัครพนักงาน วุฒิม.3/ม.6/ปวช./ปวส. รวม 46 อัตรา ถึง 29 ต.ค.

0
1352

ประกาศรับสมัครงาน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล จำนวน 46 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส. สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครงานโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 10-29 ตุลาคม 2562

สมัครงานโรงพยาบาล

ตำแหน่งงานว่าง

  1. พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
  2. เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 8 อัตรา
  3. พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 21 อัตรา
  4. พนักงานช่วยขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
  5. พนักงานช่วยงานบริการ จำนวน 11 อัตรา
  6. พนักงานบริการจัดส่ง จำนวน 2 อัตรา
  7. พนักงานช่วยงานบริการเปล จำนวน 2 อัตรา

การรับสมัครงานโรงพยาบาล

ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก ขอรับและยื่นใบสมัครงานพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 7 อาคารกิตติวัฒนา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 10-29 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานโรงพยาบาล