โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัครพนักงาน ทุกระดับวุฒิการศึกษา ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างวันนี้

0
2721

ประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาลวันนี้ โดย โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานประจำ ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 13 ตำแหน่ง รวม 38 อัตรา ทุกระดับวุฒิการศึกษา ในส่วนของผู้ที่ต้องการ สมัครงานโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ให้สมัครงานทางอินเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 12-21 มกราคม 2565

สมัครงานโรงพยาบาล

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. พนักงานเวชสถิติ ประจำงานเวชสารสนเทศ จำนวน 3 อัตรา
 2. พนักงานพัสดุ ประจำฝ่ายทันตกรรม จำนวน 1 อัตรา
 3. พนักงานการเงินและบัญชี ประจำงานรายได้ จำนวน 1 อัตรา
 4. พนักงานธุรการ ประจำสาขารังสี จำนวน 1 อัตรา
 5. พนักงานธุรการ ประจำสาขาจักษุ จำนวน 1 อัตรา
 6. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ประจำงานรายได้ จำนวน 2 อัตรา
 7. เจ้าหน้าที่ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ประจำงานซ่อมบำรุง จำนวน 1 อัตรา
 8. เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำงานรังสีวิทยา จำนวน 1 อัตรา
 9. เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำฝ่ายการพยาบาล จำนวน 2 อัตรา
 10. พนักงานช่วยการพยาบาล ประจำฝ่ายการพยาบาล จำนวน 13 อัตรา
 11. พนักงานผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์ ประจำงานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
 12. พนักงานช่วยงานบริการ ประจำฝ่ายเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา
 13. พนักงานช่วยงานบริการ ประจำฝ่ายการพยาบาล จำนวน 10 อัตรา

วิธีสมัครงานโรงพยาบาล

 • สมัครด้วยตัวเอง
  ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ประกอบการสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2565ถึงวันที่ 21 มกราคม 2565 ณ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 7 อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ 2 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ในวันราชการ เวลา 08.30 – 15.00 น. หรือ ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัครได้ http://www.hospital.tu.ac.th/ เลือกข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน และเลือกหัวข้อ ดาวน์โหลดใบสมัครงานสอบถาม รายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2926-9368-69
 • สมัครทาง Internet ผ่านเว็บไซต์สมัครงานของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
  ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ได้ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 21 มกราคม 2565 ที่เว็บไซต์ http://www.hospital.tu.ac.th/

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานโรงพยาบาล