โรงพยาบาลนครพนม เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ทุกระดับวุฒิการศึกษา 35 อัตรา

0
349

ประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาลวันนี้ โดย โรงพยาบาลนครพนม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ทุกระดับวุฒิการศึกษา จำนวน 35 อัตรา ในส่วนของผู้ที่ต้องการสมัครงานโรงพยาบาลนครพนม ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 13-21 กันยายน 2564

สมัครงานโรงพยาบาล

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. นายแพทย์  จำนวน 1 อัตรา
 2. พยาบาลวิชาชีพ  จำนวน 11 อัตรา
 3. นักเทคนิคการแพทย์  จำนวน 2 อัตรา
 4. นักรังสีการแพทย์  จำนวน 1 อัตรา
 5. นักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา
 6. จพ.สาธารณสุข  จำนวน 1 อัตรา
 7. เจ้าพนักงานเวชสถิติ  จำนวน 1 อัตรา
 8. ผู้ช่วยทันตแพทย์  จำนวน 4 อัตรา
 9. พนักงานสื่อสาร  จำนวน 1 อัตรา
 10. ช่างเหล็ก  จำนวน 2 อัตรา
 11. ช่างต่อท่อ  จำนวน 2 อัตรา
 12. ช่างฝีมือทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา
 13. พนักงานช่วยเหลือคนไข้  จำนวน 2 อัตรา
 14. พนักงานบริการ  จำนวน 1 อัตรา
 15. พนักงานทั่วไป  จำนวน 2 อัตรา
 16. พนักงานรักษาความปลอดภัย  จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงานโรงพยาบาล

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครงานโรงพยาบาลนครพนม ตามประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาลดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลนครพนม  ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ย 2564 ถึงวันที่ 21 ก.ย. 2564 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย 13.00 – 16.30 น.)

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานรงพยาบาล