โรงพยาบาลนพรัตน์ฯ รับสมัครงาน วุฒิม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 19 อัตรา รับถึง 4 กย.

0
860

โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างโรงพยาบาล จำนวน 19 อัตรา การศึกษาระดับ วุฒิม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานโรงพยาบาล ตามประกาศรับสมัครงานกรมการแพทย์ ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 กันยายน 2562

สมัครงานโรงพยาบาล

ตำแหน่งงานโรงพยาบาลที่เปิดสอบ

 1. นักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
 2. นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา
 3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา
 4. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 5. นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
 6. พนักงานเวชกิจฉุกเฉิน จำนวน 1 อัตรา
 7. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 8. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
 9. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
 10. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวช.) จำนวน 1 อัตรา
 11. พนักงานกู้ชีพ จำนวน 1 อัตรา
 12. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
 13. พี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา
 14. พนักงานรับโทรศัพท์ จำนวน 1 อัตรา
 15. พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา

การรับสมัครงานโรงพยาบาล

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครงานโรงพยาบาล ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานโรงพยาบาล