โรงพยาบาลนราธิวาสฯ เปิดสอบข้าราชการสาธารณสุข 9 อัตรา วุฒิปวส./ป.ตรี 3-7 ก.พ.

0
315

จังหวัดนราธิวาส จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก บรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ สังกัดโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส โดยผู้ที่สนใจสอบราชการสาธารณสุข โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ให้สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563

สอบราชการสาธารณสุข

ตำแหน่งงานโรงพยาบาล

  1. นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  2. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
  3. เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา

วิธีสมัครสอบราชการสาธารณสุข

ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสอบราชการสาธารณสุข โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สอบราชการสาธารณสุข