โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานราชการ 8 ตำแหน่ง

0
6840

งานราชการ บุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2558 ในตำแหน่งต่างๆ รวม 8 ตำแหน่ง 8 อัตรา โดยผู้ที่สนใจสมัครงานราชการ บุรีรัมย์ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้จากลิงก์แนบท้ายประกาศ และสมัครด้วยด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 13 – 21 สิงหาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

สมัครงานโรงพยาบาลบุรีรัมย์

 งานราชการ บุรีรัมย์

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักประชาสัมพันธ์  จำนวน 1 อัตรา

  2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

  3. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

  4. นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

  5. นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา

  6. นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย จำนวน 1 อัตรา

  7. นักกายอุปกรณ์ จำนวน 1 อัตรา

  8. นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ จังหวัดบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลบุรีรัมย์ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การสมัครงานราชการ บุรีรัมย์

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครงานราชการ บุรีรัมย์ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ชั้น 4 ตึกอำนวยการ ตั้งแต่วันที่ 13 – 21 สิงหาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

 

ดูรายละเอียดหรือสมัครงาน