โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี 4 ตำแหน่ง

0
5406

งานโรงพยาบาล จังหวัดสุรินทร์

โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 ในตำแหน่งต่างๆ รวม 4 ตำแหน่ง โดยสมาชิกที่สนใจสมัครงานโรงพยาบาล จังหวัดสุรินทร์ ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 มิถุนายน 2559

สมัครงานโรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์

 

งานโรงพยาบาล จังหวัดสุรินทร์

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นิติกร  จำนวน 1 อัตรา
  2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
  3. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
  4. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงานโรงพยาบาล จังหวัดสุรินทร์

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียด รับใบสมัครและยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลปราสาท ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 มิถุนายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

 

เอกสารต้นฉบับ งานโรงพยาบาล จังหวัดสุรินทร์