โรงพยาบาลปากเกร็ด ประกาศรับสมัครพนักงานสาธารณสุข 10 ตำแหน่ง 18 อัตรา

0
879

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 10 ตำแหน่ง รวม 18 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงานสาธารณสุข โรงพยาบาลปากเกร้ด ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 9-16 ตุลาคม 2563

สมัครงานสาธารณสุข

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นายแพทย์  จำนวน 1 อัตรา
  2. นักกายภาพบำบัด  จำนวน 1 อัตรา
  3. แพทย์แผนไทย  จำนวน 1 อัตรา
  4. นักเทคนิคการแพทย์  จำนวน 2 อัตรา
  5. นักจิตวิทยา  จำนวน 1 อัตรา
  6. นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 5 อัตรา
  7. นักโภชนาการ  จำนวน 1 อัตรา
  8. ผู้ช่วยเหลือคนไข้  จำนวน 4 อัตรา
  9. พนักงานประจำห้องยา  จำนวน 1 อัตรา
  10. ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด  จำนวน 1 อัตรา

วิธีการสมัครงานสาธารณสุข

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานสาธารณสุข โรงพยาบาลปากเกร็ด ให้ขอรับและยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ชั้น 7 โรงพยาบาลปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 9-16 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานสาธารณสุข