โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครสอบลูกจ้าง 6 ตำแหน่ง 34 อัตรา

0
5108

สมัครงานโรงพยาบาลมหาราช

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน สังกัดโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 6 ตำแหน่ง รวม 34 อัตรา

สมาชิกท่านใดที่กำลังต้องการสมัครงานโรงพยาบาลมหาราช ให้ติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

สมัครงาน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

 

สมัครงานโรงพยาบาลมหาราช

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักรังสีการแพทย์  จำนวน 3 อัตรา
  2. ผู้ช่วยทันตแพทย์  จำนวน 2 อัตรา
  3. พนักงานรักษาความปลอดภัย  จำนวน 2 อัตรา
  4. พนักงานช่วยเหลือคนไข้  จำนวน 8 อัตรา
  5. พนักงานทั่วไป (ชาย)  จำนวน 13 อัตรา
  6. พนักงานทั่วไป (หญิง)  จำนวน 6 อัตรา

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงานโรงพยาบาล

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน  จำนวน 6 ตำแหน่ง รวม 34 อัตรา โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครงานโรงพยาบาล

ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยกรบุคคล ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

 

เอกสารต้นฉบับ สมัครงานโรงพยาบาลมหาราช