โรงพยาบาลมหาสารคาม รับสมัครพนักงานสาธารณสุข 14 ตำแหน่ง 27 อัตรา 25 พ.ย. – 9 ธ.ค.

0
518

โรงพยาบาลมหาสารคาม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานสาธารณสุขประเภททั่วไป จำนวน 14 ตำแหน่ง 27 อัตรา ในส่วนของผู้สนใจสมัครสอบงานสาธารณสุข ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2562

สอบงานสาธารณสุข

ตำแหน่งงานว่าง

 1. นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 อัตรา
 2. นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
 3. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
 4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
 5. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
 6. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
 7. นายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
 8. พนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา
 9. พนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
 10. ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 3 อัตรา
 11. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 6 อัตรา
 12. พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค จำนวน 2 อัตรา
 13. พนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา
 14. พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครสอบงานสาธารณสุข

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบงานสาธารณสุข ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>สอบงานสาธารณสุข