โรงพยาบาลยะลา รับสมัครพนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง

0
5351

สมัครงาน โรงพยาบาลยะลา

โรงพยาบาลยะลา จังหวัดยะลา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลยะลา ประจำปีงบประมาณ 2559 ในตำแหน่งต่างๆ รวม 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา

สมาชิกท่านใด กำลังรอสมัครงาน โรงพยาบาลยะลา ให้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และสมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 22-30 มิถุนายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

สมัครงานโรงพยาบาลยะลา

 

สมัครงานโรงพยาบาล

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
  2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน 1 อัตร
  3. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
  4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
  5. นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
  6. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ โรงพยาบาลยะลา จังหวัดยะลา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงานโรงพยาบาล

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ตึกอำนวยการ ชั้น 6 อาคารตึก 7 ชั้น โรงพยาบาลยะลา ตั้งแต่วันที่ 22 – 30 มิถุนายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

 

เอกสารต้นฉบับ สมัครงาน โรงพยาบาลยะลา