ข่าวงาน “โรงพยาบาลยันฮี” เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา ค้นหาตำแหน่งงานว่างที่น่าสนใจ

0
42742

สมัครงาน โรงพยาบาลยันฮี

โรงพยาบาลยันฮี  เป็นโรงพยาบาลที่ให้การรักษาพยาบาลโรคทั่วไป และแพทย์ทางเลือกแก่ผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยในกลุ่มเหมาจ่ายด้วยคุณภาพ ตามาตรฐานสากลทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิในบางสาขา พร้อมทั้งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การรักษาความงามอย่างครบวงจรแก่ผู้รับ บริการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ พร้อมแพทย์เฉพาะทาง และเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัย

สมาชิกท่านใด สนใจสมัครงานโรงพยาบาล สามารถตรวจสอบตำแหน่งที่ต้องการและสมัครด้วยตนเองได้ ตามลิงค์แนบบด้านล่าง

สมัครงาน โรงพยาบาลยันฮี

สมัครงานโรงพยาบาล

ตำแหน่งงานโรงพยาบาลที่รับสมัคร

 1. ตำแหน่งช่างประปา จำนวน 5 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • วุฒิ ปวช. เป็นต้นไป
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 2. ตำแหน่งช่างซ่อมบำรุงทั่วไป จำนวน 5 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • วุฒิ ปวช. เป็นต้นไป
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล จำนวน 5 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. ตำแหน่งวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 5 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • วุฒิการศึกษา ปวส. เป็นต้นไป
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
 5. ตำแหน่งช่างระบบปรับอากาศ จำนวน 5 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • วุฒิการศึกษา ปวช. เป็นต้นไป
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. ตำแหน่งช่างไฟฟ้า จำนวน 5 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • วุฒิการศึกษา ปวช. เป็นต้นไป
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
 7. ตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ จำนวน 5 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
 8. ตำแหน่งเลขานุการผู้บริหาร จำนวน 5 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง
  • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไปทุกสาขา
  • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
  • สามารถ พูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษพอใช้
 9. ตำแหน่งล่ามภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง
  • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอาหรับ รัสเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี เยอรมัน พม่า เวียดนาม จีน มลายู ได้ เป็นต้น
  • รักงานบริการ สามารถทำงานเป็นกะได้

การสมัครงานโรงพยาบาลยันฮี
สมาชิกท่านใด สนใจสมัครงานโรงพยาบาล สามารถตรวจสอบตำแหน่งที่ต้องการและสมัครด้วยตนเองได้ ตามลิงค์แนบบด้านล่าง
หรือติดต่อ

แผนกบุคคล โรงพยาบาลยันฮี อาคาร Inter 1 ชั้น 13
454 ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด
กรุงเทพฯ 10700
โทร 0-2879-0300 ต่อ 57901-57902
อีเมล์[email protected]

สมัครงาน คลิกที่นี่ >>> สมัครงานโรงพยาบาลยันฮี