โรงพยาบาลยโสธร รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวส. 2 อัตรา

0
3583

ประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาล

จังหวัดยโสธร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดโรงพยาบาลยโสธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ 2558 ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ และนายช่างศิลป์ ระดับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวม 2 อัตรา

สมาชิกที่มีความประสงค์จะสมัครงานโรงพยาบาลยโสธร ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 7 – 14 สิงหาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

สมัครงานโรงพยาบาลยโสธร

 

ประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาล

ตำแหน่งงานว่าง

  1. เจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน 1 อัตรา

  2. นายช่างศิลป์ จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ จังหวัดยโสธร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงานโรงพยาบาล

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครงานโรงพยาบาลยโสธร ขอและยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลยโสธร ตั้งแต่วันที่ 7 – 14 สิงหาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

จังหวัดยโสธร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ที่บอร์ดฝ่ายบริหาร กลุ่มอำนวยการ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลยโสธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร และทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

 

คลิกเพื่ออ่าน>>>>ประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาล