โรงพยาบาลระยอง รับสมัครงาน 5 ตำแหน่ง 34 อัตรา ด่วน!!!!

0
4883
สมัครงานโรงพยาบาลระยอง

ประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาล

อัพเดทงานโรงพยาบาลกันบ้างนะคะ ในช่วงเวลานี้ โรงพยาบาลระยอง สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหา และเลือกสรรบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 5 ตำแหน่ง รวม 34 อัตรา

สำหรับผู้ที่่ต้องการสมัครงานโรงพยาบาลระยอง ต้องตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งให้ดี เพราะมีการรับสมัครหลายสาขาวิชา และวุฒิการศึกษาในระดับต่างกัน จากนั้นยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ

สมัครงานโรงพยาบาลระยองสมัครงานโรงพยาบาล ระยอง

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1.  พยาบาลวิชาชีพ  จำนวน 15 อัตรา

  2.  พนักงานช่วยเหลือคนไข้  จำนวน 11 อัตรา

  3.  พี่เลี้ยง  จำนวน 1 อัตรา

  4.  พนักงนเปล  จำนวน 4 อัตรา

  5.  พนักงานบริการ  จำนวน 3 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ โรงพยาบาลระยอง สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานสาธารณสุข โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงานโรงพยาบาล

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ บอร์ดกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลระยอง หรือเว็บไซต์ www.rayonghospital.net และยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลระยอง ตั้งแต่วันที่ 15 – 26 ธันวาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>Donwload Link