โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครงาน วุฒิ ม.ต้น/ปวส./ปริญญาตรี 12 ตำแหน่ง 5-9 ก.ย.

0
626

โรงพยาบาลราชวิถี สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป จำนวน 12 ตำแหน่ง วุฒิการศึกษาระดับ ม.ต้น-ม.ปลาย, ปวส. และปริญญาตรี

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานโรงพยาบาลราชวิถี ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 5-9 กันยายน 2562

สมัครงานโรงพยาบาล

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

 1. เภสัชกร จำนวน 1 อัตรา
 2. นักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
 3. นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
 4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
 5. นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
 6. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 7. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 8. นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
 9. ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
 10. ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
 11. ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 10 อัตรา
 12. พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 5 อัตรา

การรับสมัครงานโรงพยาบาล

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกสิรินธร ชั้น 2 โรงพยาบาลราชวิถี ตั้งแต่วันที่ 5-9 กันยายน 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานโรงพยาบาล