โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครงานสาธารณสุข วุฒิม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 9 ตำแหน่ง 54 อัตรา 17-21 ก.พ.

0
2012

โรงพยาบาลราชวิถี มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานสาธารณสุขประเภททั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง 54 อัตรา วุฒิม.6/ปวช./ปวส./ปริญญาตรี สำหรับผู้ที่สนใจสอบงานโรงพยาบาลราชวิถี ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2563

สอบงานโรงพยาบาล

ตำแหน่งงานโรงพยาบาล

  1. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
  2. นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
  3. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
  4. นักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา
  5. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 18 อัตรา
  6. ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 10 อัตรา
  7. พนักงานเภสัชกรรม จำนวน 5 อัตรา
  8. พนักงานประจำห้องยา จำนวน 13 อัตรา
  9. พนักงานพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครสอบงานโรงพยาบาล

ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสอบงานโรงพยาบาลราชวิถี ขอรับและยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองได้ ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี ตั้งแต่วันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>สอบงานโรงพยาบาล