เปิดสอบ!!! กรมการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครพนักงาน สาธารณสุข 21 ตำแหน่ง 101 อัตรา

0
22319

สมัครงาน โรงพยาบาลราชวิถี

โรงพยาบาลราชวิถี สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 21 ตำแหน่ง รวม 80 อัตรา โดยผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานในตำแหน่งดังกล่าว ต้องปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลราชวิถี

สมาชิกท่านใด สนใจสมัครงาน โรงพยาบาลราชวิถี ตามประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาลในครั้งนี้ ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 3 – 7 ตุลาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น.)

สมัครงาน โรงพยาบาลราชวิถี

สมัครงาน โรงพยาบาลราชวิถี

ตำแหน่งงานโรงพยาบาลที่เปิดรับ

 1. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 10 อัตรา
 2. นักจิตวิทยาคลินิก จำนวน 2 อัตรา
 3. เภสัชกร จำนวน 13 อัตรา
 4. นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
 5. นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
 6. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา
 7. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
 8. นักประชาสัมพันธ์ จำนวนน  2 อัตรา
 9. นักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา
 10. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 11. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 4 อัตรา
 12. นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
 13. ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 5 อัตรา
 14. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 8 อัตรา
 15. เจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 2 อัตรา
 16. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 3 อัตรา
 17. พนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา
 18. พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 7 อัตรา
 19. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา
 20. พนักงานบริการ จำนวน 27 อัตรา
 21. พนักงานเปล จำนวน 3 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานสาธารณสุข โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงาน โรงพยาบาลราชวิถี

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครงาน โรงพยาบาลราชวิถี ขอและยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกสิรินธร ชั้น 2 โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 3 – 7 ตุลาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น.)

 

คลิกเพื่ออ่าน>>>สมัครงาน โรงพยาบาลราชวิถี