สมัครงาน “โรงพยาบาลลาดพร้าว” มีตำแหน่งงานว่าง กว่า 24 ตำแหน่ง วุฒิ ม.6 ปวช. ปริญญาตรี

0
37073

สมัครงาน โรงพยาบาลลาดพร้าว

โรงพยาบาลลาดพร้าว เป็นศูนย์การแพทย์สำคัญ ที่ตระหนักถึงการรักษาคุณภาพ ในการรักษาบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการรับผิดชอบต่อชุมชนใกล้เคียง อันเนื่องมาจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ โรงพยาบาลลาดพร้าว มีประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครพนักงาน

สมาชิกที่สนใจสมัครงงาน โรงพยาบาลลาดพร้าว สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ และสมัครงานออนไลน์ได้ในคราวเดียวกัน

สมัครงานโรงพยาบาลลาดพร้าว

ตำแหน่งงานว่าง

 1. ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
 2. ผู้จัดการศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ จำนวน 1 อัตรา
 3. ผู้จัดการศูนย์เวชศาสตร์สูงวัย
 4. นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
 5. ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 อัตรา
 6. ผู้ช่วยนักรังสีการแพทย์ จำนวน 3 อัตรา
 7. นักกายภาพบำบัด
 8. ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (NA) จำนวน หลายอัตรา
 9. ผู้ช่วยพยาบาล (PN) จำนวน หลายอัตรา
 10. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน หลายอัตรา
 11. เภสัชกร จำนวน หลายอัตรา
 12. นักรังสีการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
 13. ผู้อำนวยการศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ จำนวน 1 อัตรา
 14. ผู้อำนวยการศูนย์ระบบประสาทและหัวใจ จำนวน 1 อัตรา
 15. ผู้อำนวยการศูนย์โรคตาลาดพร้าว จำนวน 1 อัตรา
 16. ผู้อำนวยการศูนย์ความงาม จำนวน 1 อัตรา
 17. ผู้อำนวยการศูนย์ทางเดินอาหารและตับ จำนวน 1 อัตรา
 18. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร จำนวน 1 อัตรา
 19. ผู้จัดการศูนย์ระบบทางเดินอาหาร จำนวน 1 อัตรา
 20. ผู้จัดการศูนย์ผิวหนังและความงาม จำนวน 1 อัตรา
 21. เจ้าหน้าที่เครื่องมือแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
 22. ผู้ช่วยเภสัชกร จำนวน 3 อัตรา
 23. เจ้าหน้าที่รับ-ส่งผู้ป่วย(เวรเปล) จำนวน 5 อัตรา
 24. เจ้าหน้าที่บริการเวชระเบียน จำนวน 1 อัตรา

การสมัครงาน โรงพยาบาลลาดพร้าว

สมัครได้ที่ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลลาดพร้าว อาคาร 1 ชั้น 8 (วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.) 2699 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. 10310
โทรศัพท์ : 0-2530-2556 ต่อ 1841 โทรสาร : 0-2539-8490
อีเมลล์ : [email protected]

ลิงค์ต้นฉบับ >>> สมัครงานโรงพยาบาลลาดพร้าว