โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปวช./ปวส./ป.ตรี 13 ตำแหน่ง 30 อัตรา 2-30 ก.ย.

0
1912

โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป วุ ฒิปวช./ปวส./ปริญญาตรี จำนวน 13 ตำแหน่ง 30 อัตรา

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานโรงพยาบาลศรีธัญญา ตามประกาศรับสมัครงาน ให้สมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 2-30 กันยายน 2562

สมัครงานโรงพยาบาล

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. เภสัชกร จำนวน 1 อัตรา
 2. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา
 3. นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
 4. นักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา
 5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
 6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 5 อัตรา
 7. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง
 8. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 ตำแหน่ง
 9. นายช่างเทคนิค (ปวส.) จำนวน 1 อัตรา
 10. นายช่างเทคนิค (ปวช.) จำนวน 1 อัตรา
 11. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 9 อัตรา
 12. ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
 13. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

วิธีการรับสมัครงานโรงพยาบาล

ผู้ที่สนใจจะเข้ารับการเลือกสรรฯ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 2-30 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานโรงพยาบาล