[งานโรงพยาบาล]โรงพยาบาลศรีธัญญา เปิดรับสมัครพนักงานสาธารณสุข ทุกวุฒิการศึกษา ด่วนที่สุด!!!

0
5026

ประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาล โดย โรงพยาบาลศรีธัญญา กระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานสาธารณสุขประเภททั่วไป รวม 21 อัตรา โดยสมาชิกที่ต้องการ สมัครงานโรงพยาบาลศรีธัญญา ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 9-30 มิถุนายน 2565

สมัครงานโรงพยาบาล

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. แพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา
  2. นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา
  3. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
  4. นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
  5. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
  6. พนักงานบัตรรายงานโรค จำนวน 1 อัตรา
  7. พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
  8. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 12 อัตรา

วิธีสมัครงานโรงพยาบาล

สำหรับผู้ที่สนใจและต้องการ สมัครงานโรงพยาบาลศรีธัญญา ตามประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาลดังกล่าว ให้สมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาม โรงพยาบาลศรีธัญญา 47 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 09.00 – 12.00น.) และ (เวลา 13.00 – 16.00 น.)

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานโรงพยาบาล