โรงพยาบาลศรีธัญญา เปิดสอบงานราชการ 24 อัตรา

0
3955
โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต
โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต

งานราชการที่เปิดสอบ

ประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาล อัพเดทล่าสุด เป็นประกาศรับสมัครงานของโรงพยาบาลศรีธัญญา สังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558 ในตำแหน่งต่างๆ รวม 9 ตำแหน่ง จำนวน 24 อัตรา

เพื่อให้การรับสมัครงานราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้สนใจสมัครงานราชการ ควรจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบให้ถูกต้อง ตามคุณสมบัติที่มี และเตรียมเอกสารสมัครงานให้พร้อม ซึ่งโรงพยาบาลศรีธัญญา จะเปิดรับสมัครงาน ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2557 – 15 มกราคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต

สมัครงานโรงพยาบาล ศรีธัญญา

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. เภสัชกร  จำนวน 2 อัตรา

  2. นักจิตวิทยาคลิกนิก  จำนวน 1 อัตรา

  3. นักสังคมสังเคราะห์  จำนวน 1 อัตรา

  4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 อัตรา

  5. นักกิจกรรมบำบัด  จำนวน 1 อัตรา

  6. นักวิชาการสาธารณสุข  จำนวน 1 อัตรา

  7. นายช่างเทคนิค  จำนวน 1 อัตรา

  8. ผู้ช่วยทันตแพทย์  จำนวน 1 อัตรา

  9. พนักงานช่วยเหลือคนไข้  จำนวน 15 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงานราชการ

ผู้ที่สนใจจะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2557 – 15 มกราคม 2558 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้นในการสมัคร

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ วันที่ 21 มกราคม 2558 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม และทางเว็บไซต์ www.strithanya.go.th

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>>Download Link